กรุงเทพฯ-ช่องแค-ตาคลี (ไพรัชรถตู้)

กรุงเทพฯ-ช่องแค-ตาคลี สาย918


รายละเอียด

กรุงเทพฯ-ช่องแค-ตาคลี (ไพรัชทัวร์)


หมอชิตใหม่

ชานชาลาที่ 3 ขายตั๋วที่ 63 

เบอร์โทร 089-1645674 , 089-1628071


- ท่าตาลี 086-1120659 , 086-5475394

- ช่องแค 087-8382931

- เบอร์โทร 089-1645674 , 089-1628071


ค่าโดยสารไปตาคลี 180 บาท


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 05-00 น. - 19.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

30/10/2017

12:02 05/02/2023 44,213