กรุงเทพฯ-ช่องแค-ตาคลี (ไพรัชรถตู้)

กรุงเทพฯ-ช่องแค-ตาคลี สาย918


รายละเอียด

กรุงเทพฯ - ตาคลี

จุดจอด : สถานีขนส่งผู้โดยสารคิวรถตู้หมอชิต 

โทร : 089-162-8071

เวลาเดินรถ : 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00 18.00 น. 


ตาคลี – กรุงเทพฯ

จุดจอด : สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองตาคลี 

โทร : 086-122-0659

เวลาเดินรถ : 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

17/02/2023

08:07 21/07/2024 56,115