กรุงเทพฯ-องครักษ์-ปราจีนบุรี (-)

กรุงเทพฯ-องครักษ์-ปราจีนบุรี สาย920


รายละเอียด

ผ่าน แยกองครักษ์ แยกบางอ้อ แยกสามสาว รพ.นครนายก วัดศรีเมือง แยกวัดอุดม ปากพลี หนองชะอม หนองเต่า แยกนเรศวร เนินดินแดง ถนนต่ำ หน้าค่ายจักรพงษ์ เข้าเมืองปราจีนบุรี บขส.ใหม่

หมอชิตใหม่ 089-8867613

ปราจีนบุรี 086-3226466

แยกนเรศวร 085-4371266

ช่องขายตั๋วที่ C9 อาคาร C รถจอดช่อง 70-71-72


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

22/09/2018

18:06 13/06/2024 10,525