กรุงเทพฯ - วังม่วง - เขื่อนป่าสักฯ (หจก.เขื่อนป่าสักการท่องเที่ยว)

กรุงเทพฯ - วังม่วง - เขื่อนป่าสักฯ สาย14


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : วังม่วง เขื่อนป่าสักฯ พัฒนานิคม ซ.12 บีฟู๊ด เบทาโกร สาย4 

เบอร์โทร : ท่าวังม่วง 089-0419007, 081-7941274

               ท่าหมอชิต 089-9818289, 083-6009202

เวลารถออก : ฝั่งวังม่วง 04:30 - 14:30 น.

                    ฝั่งหมอชิต 06:00 - 19:00 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

17/02/2023

08:07 21/07/2024 25,887