อนุสาวรีย์ชัย-มหาราช-ลพบุรี

อนุสาวรีย์ชัย-มหาราช-ลพบุรี สายม.2(จ)/12


รายละเอียด

อนุสาวรีย์
จอดใต้ทางด่วนขาขึ้นแจ้งวัฒนะ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/05/2016

21:09 28/09/2023 3,706