กรุงเทพฯ-นครชัยศรี (ธนากร)

กรุงเทพฯ-นครชัยศรี


รายละเอียด

เวลาเดินรถ : ท่านครชัยศรี เริ่มเวลา 05:00 ถึง 07:30 น. (รอบเย็น) มีเวลา 17.00น.

                   ท่ากรุงเทพฯ (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) เวลา 16:30 น. ถึง 19:30 น.

                   (รถเข้าคิวคันละประมาณ 30 นาที)

                   ****วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุดเดินรถ***


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

01/11/2023

07:07 21/07/2024 2,834