กรุงเทพ-สุพรรณบุรี (ส.สามสหาย)

กรุงเทพ-สุพรรณบุรี


รายละเอียด

กรุงเทพฯ
(อนุสาวรีย์ชัยฯ วิกเตอรี่พลาซ่า)
สุพรรณบุรี (ขึ้นได้ 2 จุดที่บริเวณทางเข้าสวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส) ด้านตลาดเทศบาล และบริเวณซุ้มทางเข้าวัดปราสาททอง ตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช )


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

31/10/2017

23:07 21/07/2024 4,696