กรุงเทพฯ พัทยาใต้ (บริษัท พัทยาแวน จำกัด)

กรุงเทพฯ พัทยาใต้


รายละเอียด

กรุงเทพฯ 082 9764416
(อนุสาวรีย์ชัยฯ ข้างเซ็นเตอร์วัน)
พัทยา 082 9764417-8
(จุดแรก Walking Street และจุดสองหน้าตึกคอม)

 

เว็บไซต์  http://www.pattayavan.com


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.00 น.-20.00น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

24/11/2014

08:04 16/04/2024 2,418