สระบุรี-ลพบุรี (ขนส่งมวลชนลพบุรี)

สระบุรี-ลพบุรี สาย104


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ

ป้ายนอก กศน. ร.ร.สบว. แพะโคก ห้วยบง พุแค หน้าพระลาน ธารทองแดง พระพุทธบาท นายาว สระลำใย ดงจำปา ธุรกิจละโว้ มินิแบ เมืองใหม่ ศาลากลาง


สระบุรี 091-1207236,091-1203620
ลพบุรี 036-425151


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.30-19.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/04/2018

20:09 28/09/2023 32,800