กรุงเทพ - ลพบุรี - บ้านหมี่ (หจก.ขนส่งมวลชนลพบุรี)

กรุงเทพ - ลพบุรี - บ้านหมี่


รายละเอียด

กทม. 081-9479271
สระบุรี 036-211835
ลพบุรี 036-425151


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.30-19.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

09:04 16/04/2024 13,414