กรุงเทพฯ-เพชรบุรี (ฟ้าใส)

กรุงเทพฯ-เพชรบุรี


รายละเอียด

สายใต้ใหม่ – เพชรบุรี

เส้นทางรถผ่าน :

สายใต้ใหม่, ปิ่นเกล้า, บางแค, มหาชัย, แม่กลอง, เพชรบุรี

จุดจอดรถและเบอร์โทรติดต่อ : 

ท่ารถตู้สายใต้ใหม่ ช่องที่ 3  โทร.080-2884141 ( สายใต้ใหม่ )

เวลาเดินรถ :

06:00 น. – 20:30 น. รถออกทุกๆ 45 นาที รถออกทุกชั่วโมงให้บริการทั้งรถตู้ VIP และรถ Minibus 20 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร : 

จากสายใต้ใหม่ไปเพชรบุรี เที่ยวเดียว 110 บาท ไปกลับ 200 บาท ( ซื้อตั๋วไว้กลับวันไหนก็ได้ )


หมอชิต – เพชรบุรี

เส้นทางรถผ่าน :

หมอชิต, ปิ่นเกล้า, สายใต้ใหม่, บางบอน, เเสมดำ, มหาชัย, แม่กลอง, เพชรบุรี

จุดจอดรถและเบอร์โทรติดต่อ : 

หมอชิต โทร.064-2877287 ( หมอชิต )

เวลาเดินรถ :

06:00 น. – 17:30 น. รถออกทุกๆ 45 นาที รถออกทุกชั่วโมงให้บริการทั้งรถตู้ VIP และรถ Minibus 20 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร : 

จากหมอชิตไปเพชรบุรี เที่ยวเดียว 130 บาท ไปกลับ 230 บาท ( ซื้อตั๋วไว้กลับวันไหนก็ได้ )


เพชรบุรี – สายใต้ใหม่

เส้นทางรถผ่าน : 

เพชรบุรี, แม่กลอง, มหาชัย, บางแค, ปิ่นเกล้า, สายใต้ใหม่

จุดจอดรถและเบอร์โทรติดต่อ : 

ท่ารถตู้เพชรบุรี วัดถ้ำแก้ว  โทร.085-5670077 ( เพชรบุรี )

เวลาเดินรถ :

03:30 น. – 17:00 น. รถออกทุกๆ 45 นาที รถออกทุกชั่วโมงให้บริการทั้งรถตู้ VIP และรถ Minibus 20 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร : 

จากเพชรบุรีไปสายใต้ใหม่ เที่ยวเดียว 110 บาท ไปกลับ 200 บาท ( ซื้อตั๋วไว้กลับวันไหนก็ได้ )


เพชรบุรี – หมอชิต

เส้นทางรถผ่าน : 

เพชรบุรี, แม่กลอง, มหาชัย, แสมดำ, บางบอน, สายใต้ใหม่, ปิ่นเกล้า, หมอชิต

จุดจอดรถและเบอร์โทรติดต่อ : 

ท่ารถตู้เพชรบุรี วัดถ้ำแก้ว โทร.085-5670077 ( เพชรบุรี )

เวลาเดินรถ :

04:00 น. – 16:00 น. รถออกทุกๆ 45 นาที รถออกทุกชั่วโมงให้บริการทั้งรถตู้ VIP และรถ Minibus 20 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร : 

จากเพชรบุรีไปหมอชิต เที่ยวเดียว 130 บาท ไปกลับ 230 บาท ( ซื้อตั๋วไว้กลับวันไหนก็ได้ )จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

23/11/2023

15:07 22/07/2024 6,296