กรุงเทพฯ-เพชรบุรี (วงษ์ปิ่นทัวร์ )

กรุงเทพฯ-เพชรบุรี


รายละเอียด

สายใต้ใหม่ – เพชรบุรี

เส้นทางรถผ่าน : 

สายใต้ใหม่, สายใต้เก่า ( ปิ่นเกล้า ), วนเข้าโรงพยาบาลศิริราช, มหาชัย, แม่กลอง, เพชรบุรี

จุดจอดรถและเบอร์โทรติดต่อ : 

ท่ารถตู้สายใต้ใหม่ ช่องที่ 12 โทร. 085-5565967 ( สายใต้เก่า ปิ่นเกล้า ) , 085-8790882 ( สายใต้ใหม่ )

เวลาเดินรถ : 

04:00 น. – 20:00 น. รถออกทุกชั่วโมง ให้บริการทั้งรถตู้ VIP และรถ Minibus 20 ที่นั่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร : 

จากสายใต้ใหม่ ไปเพชรบุรี เที่ยวเดียว 110 บาท ไปกลับ 200 บาท

จากสายใต้เก่า ( ปิ่นเกล้า ) ไปเพชรบุรี เที่ยวเดียว 110 บาท ไปกลับ 200 บาท

จากโรงพยาบาลศิริราช ไปเพชรบุรี เที่ยวเดียว 150 บาท ไปกลับ 260 บาท


เพชรบุรี – สายใต้ใหม่

เส้นทางรถผ่าน : 

เพชรบุรี, แม่กลอง, มหาชัย, สายใต้ใหม่, สายใต้เก่า ( ปิ่นเกล้า ), วนเข้าโรงพยาบาลศิริราช

จุดจอดรถและเบอร์โทรติดต่อ :

ท่ารถตู้เพชรบุรี วัดถ้ำแก้ว โทร. 084-1477683 ( เพชรบุรี )

เวลาเดินรถ : 

04:00 น. – 20:00 น. รถออกทุกชั่วโมงให้บริการทั้งรถตู้ VIP และรถ Minibus 20 ที่นั่ง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าโดยสาร : 

จากเพชรบุรีไปสายใต้เก่า เที่ยวเดียว 110 บาท ไปกลับ 200 บาท

จากเพชรบุรีไปสายใต้ใหม่ เที่ยวเดียว 110 บาท ไปกลับ 200 บาท

จากเพชรบุรีไปศิริราช เที่ยวเดียว 150 บาท ไปกลับ 260 บาทจุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 04.00 น.-20.00น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

23/11/2023

16:06 13/06/2024 8,080