ขอนแก่น-ชุมแพ-ภูเขียว (ภูเขียวขนส่ง)

ขอนแก่น-ชุมแพ-ภูเขียว สาย218


รายละเอียด

ภูเขียวขนส่ง

จุดจอดรถ

ขอนแก่น
จอดเซ็นทรัล/ขอนแก่น
เริ่ม 06.30

ภูเขียว
จอด บ.ข.ส.ภูเขียว

เบอร์โทร

089-7117788 , 082-316 5333


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.30

ข้อมูลเพิ่มเติม

01/11/2017

00:07 22/07/2024 11,988