อนุสาวรีย์ บัวใหญ่ บัวลาย (แท็ค ทีม ทัวร์)

อนุสาวรีย์ บัวใหญ่ บัวลาย


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพฯ สีคิ้ว ด่านขุนทด หนองบัวโคก กิ่งพระทองคำ สระสีเหลี่ยม หนองโคบาล โคกสี บัวใหญ่ บัวลาย

จุดจอดรถ

อนุสาวรีย์
จอดใต้ทางด่วนขาขี้นพระราม9
โทร 081-492 6948
เที่ยวแรก 07.00-19.00

บัวใหญ่
โทร 080-449 3983
เที่ยวแรก 05.30-18.00


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 07.00-19.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

18/11/2014

20:06 22/06/2024 5,008